Избери услуга

Кантирање со PUR лепак.

Кантирањето подразбира лепење на ABS трака на праволиниски парчиња на плочест материјал со што се затвараат сите видливи рабови. Треба да се напомене дека оваа услуга е важна за заштита на парчињата од евентуални механички оштетувања, влага и сл. во понатамошната употреба. Парчињата обработени во Новомак со PUR лепак се карактеризираат со скоро невидлив спој помеѓу траката и плочата, поради употребата на соодветена боја на лепак за секој вид на трака.

Кантираме со ABS трака не со PVC траки.

Разликата помеѓу ABS и PVC траките е во нивниот состав, а не во дебелината. Траките кои ви се достапни во Новомак се произведени од ABS без разлика на дебелината, односно сите дебелини од 0,5мм, 0,8мм, 1мм и 2мм.Види ги сите ABS траки