Избери услуга

CNC обработка по Ваша желба.

Посебните облици бараат и соодветно кроење и обработка. Пратејќи ги најактуелните технолошки трендови, CNC машините обезбедуваат прецизност и висококвалитетна обработка на секое парче. Услугата на CNC обработка на плочестиот материјал, која се врши со Rover и Skipper од производството на Biesse, подразбира кроење, изработка на различни облици, отвори, перфорирање, различни типови на бушење и гравирање.